Tarix və arxeologiya keçmişin öyrənilməsidir | ÇinArchaeology.com 2021

Tarix keçmişin öyrənilməsidir. Tarixçilər keçmişi anlamağa və təmsil etməyə çalışırlar. Hamısını burada toplayırıq, Çin Arxeologiyası da daxildir