şəhərin şimalında M.Ö. 575-ci ildə Navuxodonosor tərəfindən

03.06.2021 00:00:08
şəhərin şimalında M.Ö. 575-ci ildə Navuxodonosor tərəfindən tikilmiş Babilin daxili şəhərinin səkkizinci qapısı. İndiyə qədər Babilin şəhər divarlarının bir hissəsi olan darvaza. Fotoqraf məlum deyil

Əlaqəli məqalələr