ისტორია და არქეოლოგია წარსულის შესწავლაა. | 2021. ჩინეთის არქეოლოგია. Com

ისტორია წარსულის შესწავლაა. ისტორიკოსები ეძებენ წარსულის გაგებას და წარმოდგენას. ჩვენ აქ ვაერთიანებთ ყველა მათგანს, ჩინეთის არქეოლოგიაც