Тарых жана археология - бул өткөн тарыхты изилдөө | 2021

Тарых - бул өткөндү изилдөө. Тарыхчылар өткөндү түшүнүүгө жана чагылдырууга умтулушат. Биз алардын бардыгын ушул жерде топтойбуз, Кытай археологиясы дагы кирет