ປະຫວັດສາດແລະໂບຮານຄະດີແມ່ນການສຶກສາໃນອະດີດ | ChinaArchaeology.com ປີ 2021

ປະຫວັດສາດແມ່ນການສຶກສາໃນອະດີດ. ນັກປະຫວັດສາດພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈແລະເປັນຕົວແທນໃນອະດີດ. ພວກເຮົາລວມພວກມັນທັງ ໝົດ ຢູ່ທີ່ນີ້, ໂບຮານຄະດີຂອງຈີນກໍ່ລວມຢູ່ ນຳ