ບັນພະບູລຸດ Shoshone petroglyphs (White Mountain

3/9/2021, 22:03:25
ບັນພະບູລຸດ Shoshone petroglyphs (White Mountain Petroglyphs), ແກະສະຫຼັກໃສ່ໃນຫີນຊາຍອ່ອນ.

ບົດຂຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ