माउंट रशमोर राष्ट्रीय स्मारक. 📸 @jonnyboy _ भटकंती -

५/९/२०२१, ६:४५:५६ AM
माउंट रशमोर राष्ट्रीय स्मारक. 📸 @jonnyboy _ भटकंती - ट्रस्टी

संबंधित लेख