Historia dhe arkeologjia është studimi i së kaluarës | ChinaArchaeology.com 2021

Historia është studimi i së kaluarës. Historianët kërkojnë të kuptojnë dhe përfaqësojnë të kaluarën. Ne i mbledhim të gjithë këtu, përfshirë edhe Arkeologjinë e Kinës