Buda gjigand në Kinë Leshan Giant Buddha është një statujë

Buda gjigand në Kinë Leshan Giant Buddha është një statujë

14.6.2021, 12:49:52 e pasdites
Buda gjigand në Kinë Leshan Giant Buddha është një statujë guri e gjatë 71 metra, e ndërtuar midis 713 dhe 803, që përshkruan Maitreya. Isshtë gdhendur nga një sipërfaqe shkëmbi gur ranor me shtretër të kuqërremë që shtrihet në bashkimin e lumit Min dhe lumit Dadu në pjesën jugore të provincës Sichuan në Kinë, pranë qytetit Leshan. Fotografi: I panjohur (DM) 👉 @collectivespark Articles Artikuj të Përditshëm në Histori! ❤ Na Tagifikoni që të Jemi të Veçantë! www.collective-spark.xyz #historyinpictures #historyfact #today #historyisamazing #theancients #tagus #historyphotography #historyisimportant #ancientarchitecture #mystery #instamystery #iinstaphoto #ancientalien #ancientaliens #historicalplace #blowinguphistory #NYC #travel #travelguide #traveller #TagaFriend #Historical #ancientcity #ancientcivilization #historyisfun #historyisnow #archealogy #USA #geologypage #TodayInHistory

Artikuj të ngjashëm